testo 310 II – Analizator dimnih plinov

Merjenje in prikaz vseh relevantnih merilnih parametrov (O2, CO, CO2, […]