Merjenje in prikaz vseh relevantnih merilnih parametrov (O2, CO, CO2, dimni plini in okoljska temperatura, CO v okolju, vleka in tlak). Prikaz lahko prilagodite prek aplikacije testo Smart App.

Hkratna dodatna merjenja preko aplikacije testo Smart App (na primer tlak pretoka plina, temperatura dovoda in vračanja)

Enostavno in intuitivno vodenje menija

Digitalna dokumentacija, prenos podatkov in upravljanje s podatki strank prek aplikacije testo Smart App

Monterji in tehniki ogrevanja, ki izvajajo zagon in vzdrževanje sistemov za ogrevanje sanitarne vode in stanovanjskih prostorov, potrebujejo zanesljiv in stabilen merilni instrument, s katerim lahko enostavno opravijo svoje merilne naloge, kot je analiza izpušnih plinov. Novi testo 310 II zagotavlja individualno podporo pri njihovih vsakodnevnih merilnih nalogah in olajša njihovo delo iz dneva v dan.

**CENA velja do konca Januarja 2024 

Več informacij: https://www.testo.com/sl-SI/testo-310-ii/p/0563-3104