Od 1. februarja 2023 bodo na voljo za naročanje naslednji modeli CSV z možnostjo…

Motor s trajnim magnetom namesto asinhronega motorja;

 CSVH24-125MY
 CSVH25-160MY
 CSVH26-200MY
 CSVW24-125MY
 CSVW25-160MY
 CSVW26-200MY

IZBIRA KOMPRESORJA
 Za kompresorje velikosti CSVH24-125MY, CSVH25-160MY in CSVH26-200MY v kombinaciji z R1234ze / R513A uporabite (2021-09-07_CSVHPM-motor_EN12900.xlsx). Ostala hladilna sredstva po naročilu.

 Za kompresorje velikosti CSVW24-125MY, CSVW25-160MY in CSVW26-200MY glejte PROGRAMSKO OPREMO BITZER.