Dimenzioniranje masnega pretoka, potrebnega za izbiro pravih cevi, fitingov in komponent v sistemih za odmrzovanje vročega plina v Coolselector2.